اعضاء هيات علمی گروه ایمونولوژی به ترتيب حروف الفبا:

دکتر زهرا امیر غفران

استاد گروه ایمونولوژی
- ریاست مرکز تحقیقات بیماری های خود ایمنی

دکتر مهرنوش درودچی

 -دانشيار گروه ایمونولوژی
-معاون آموزشي  گروه
ایمنی شناسی
-قائم مقام سردبير مجله ايمنولوژي ايران
-عضو شوراي موسس مرکز تحقيقات سرطان شيراز
 

دکتر نصراله عرفانی

-استاد گروه ایمونولوژی

-معاون بین الملل دانشگاه

-قائم مقام رئیس مرکز تحقیقات سرطان
 

دکتر بهروز غارثی فرد

مدير گروه
-دانشیار
گروه ایمونولوژی
-معاون پژوهشي و عضو شورای موسس مركز تحقیقات ناباروری
-مسئول آزمايشگاه ايمونولوژي و بانک پیوند درمانگاه شهید مطهري

دکتر شیرین فرجادیان

-استادگروه ایمونولوژی
-معاون پژوهشی گروه ایمنی شناسی
- معاون پژوهشی مرکز تخقیقات آلرژی

دکتر عباس قادری

استاد  گروه ایمونولوژی
-سردبير مجله ايمونولوژي ايران
-ریاست مرکز تحقیقات سرطان شناسي

دکتر اسکندر کمالی سروستانی(بازنشسته)

- استاد بازنشسته گروه ایمونولوژی

دکتر کورش کلانتر

استادیار گروه ایمونولوژی
-معاون تحصیلات تکمیلی گروه ایمنی شناسی


دکتر فروغ نجات اللهی

استاد گروه ایمونولوژی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-26 10:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ