آزمايشگاههای تحقيقاتي گروه ايمني شناسي
 
 
- آزمايشگاه توليد آنتی باديهايی منوکلونال
- آزمايشگاه ايمونوفارماکولژی
- آزمايشگاه آنتي زنهای سازگاری نسجي
- آزمايشگاه پروتئوميکس و کلونينگ
- آزمايشگاه توليد آنتی بادی های نوترکيب
- آزمايشگاه ايمونوتراپی
-آزمایشگاه ایمونولوژی و ایمونوتراپی سرطان

اطلاعات بیشتر


 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-4 14:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ