تاریخچه گروه:
گروه ايمنی شناسی بعنوان زير مجموعه ای از گروه ميکروب شناسی در دانشگاه علوم پزشکی شيراز فعاليت خود را آغاز نموده است و بنابراين تاريخچه شروع بکار اين گروه با گروه ميکروب شناسی مشترک می باشد . اساتيد بزرگی همچون دکتر رضايی و دکتر خوارزمی از بنيان گذاران اين بخش بوده اند . در سال 1374 با توجه به نياز به گسترش فضا و امکانات، گروه ايمنی شناسی از گروه ميکروب شناسی جدا و بطور مستقل فعاليت خود را با رياست دکتر عباس قادری شروع نمود . اين گروه در سال 1371 مبادرت به پذيرش و تربيت دانشجوی کارشناسی ارشد ايمنی شناسی و از سال 1375 نسبت به پذيرش دانشجوی دکتری Ph.D ايمونولوژی اقدام نموده است. گروه ايمنی شناسی از سال 1381 به لحاظ فعاليت های چشمگير به عنوان قطب ايمنی شناسی کشور شناخته شده است. در حال حاضر در این گروه سه استاد، سه دانشیار، دو استادیار و یک مربی مشغول به کار می باشند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-14 13:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ