دکتر ناهید ظریف صنایعی

دکترای برنامه ریزی آموزش از دور

مدیر گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی - دانشیار


 

پیام مدیر گروه:

یاددهی-یادگیری الکترونیکی در جهان به ویژه در عرصه ی آموزش عالی و توسعه‌ی مداوم نیروی انسانی به سرعت در حال افزایش  است. کثرت، پراکندگی و تفاوت‌های فردی فراگیران از یک طرف و مشکلات مربوط به زندگی در عصر اطلاعات و ارتباطات، فاصله جغرافیایی و اشتغال مخاطبان ، حضور آنان در گروه‌های بزرگ و زمان و مکان واحد به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. یاددهی- یادگیری الکترونیکی ظرفیت نظام های آموزشی را برای پاسخگویی موثر به نیازها و تقاضا‌های دانشجویان و مخاطبان برنامه های توسعه مداوم حرفه‌ای به مراتب ارتقاء می‌دهد. بهره گیری از اساتید مجرب و منابع غنی آموزشی، دانشگاه‌های مختلف را برای مخاطبان در مناطق مختلف با غلبه بر موانع زمانی و مکانی میسر می‌سازد . این رشته اولین بار در ایران توسط  قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  در سال 1389طراحی  و مصوب گردید و در سال 1392 مجوز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی توسط وزارت متبوع صادر و گروه برنامه ریزی یادگیری الکتر ونیکی در علوم پزشکی تشکیل گردید . این گروه با توجه به ماهیت بین رشته ای ، ترکیبی از اساتید رشته های تخصصی آموزش از دور، آموزش پزشکی و فناوری اطلاعات وارتباطات را در برمی گیرد.ادامه....

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-7 11:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ