نام و نام خانوادگی:  فاطمه بنان زاده

مدرک تحصیلی: 
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

سمت: 
مدیر سیستم یادگیری الکترونیکی و معاون فناوری دانشکده 

شماره تماس:2017نام و نام خانوادگی: مریم معلمی

مدرک تحصیلی:
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

سمت: 
کارشناس آموزشی گروه

شماره تماس:
2020نام و نام خانوادگی: عباس رستمی

مدرک تحصیلی : مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

سمت:
کارشناس فناوری گروه

شماره تماس:
2015 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-7 11:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ