دانشجویان دکتری Ph.D بیوشیمی بالینی
بهرام موحدی asad17400@yahoo.comورودی89
 سمیه ایگدر somayeheigder@yahoo.com ورودی 91
 محمد برجی Mohammadborji32@yahoo.com ورودی 91
 محسن تاتار mohsentatar@gmail.com ورودی 91
  ملیحه پروانک Malihp66@yahoo.com ورودی 91
 مینا زارع Minazare19@yahoo.com ورودی 91
 مهران عرفانی Mehranerfani2013@yahoo.com ورودی 91
 شهاب الدین اسدی shahab.assadi@yahoo.com ورودی 92
 آ یه بلوکی Tio2 Nio@yahoo.com ورودی 92
 سحر خواجه Bio3skh1@yahoo.com ورودی 92
 ساناز دستغیب
 suny.respina@gmail.com
 ورودی 93
 محسن سی سختی
 bestmail.met@gmail.com  ورودی 93
 امیر محمود زاده
 amir.biochem@gmail.com  ورودی 93
مرضیه بابازاده دزفولی
 vet.marzieh@gmail.com  ورودی 93
 مریم نکویی
 nekooei.maryam@yahoo.com  ورودی 93
 حمید بهروج
 h.behrooj68@gmail.com ورودی 94
 پیمان نوروزی
 peyman.nowroozi2@gmail.comورودی 94
سینا وکیلیsinavakili68@gmail.comورودی 94
احمد امیری  
نوید جمالیjamali_navid@yahoo.comورودی96
فاطمه خادمیkhademifatemeh67@yahoo.comورودی96
مرجان خورسندma.kh58@yahoo.comورودی96
جواد صفاری چالشتریJ-saffari@yahoo.comورودی96
سمیرا قربانیsamiraghorbani402@gmail.comورودی97
مریم نیکنامniknam8892@gmail.comورودی97
نسیم رحمانیnasimrahmani86@gmail.comورودی97
محسن همتی mohsen-h43@yahoo.comورودی97

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-11 10:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ