فاطمه قطعی

مدرک: کارشناس ارشد بیوشیمی
سمت : کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

شماره تماس: 3156 

زهره هنردار

مدرک: کارشناس شیمی
سمت : کارشناس آزمایشگاه HPLC 

شماره تماس: 3039


 

مریم رحمانی فرد

مدرک: کارشناس ارشد بیوشیمی 
سمت : کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

شماره تماس: 3156محبوبه مولایی

مدرک: کارشناس ارشد شیمی
سمت : کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی عمومی وHPLC
شماره تماس: -3039

 

حمیدرضا جبه دارباشی

مدرک: کاردان علوم آزمایشگاهی
سمت : مسئول امور عمومی

شماره تماس: 3391

 

کوروش عبداللهی

مدرک: کارشناس ارشد بیوشیمی
سمت : کارشناس آزمایشگاه تکنیک و بیوشیمی عمومی

شماره تماس: -

 

 
 

 

مریم وحدتی

مدرک: دیپلم
سمت : متصدی اموردفتری

شماره تماس: 3151

 

 

فیروز خورشیدی

مدرک: -
سمت : مسئول امور خدماتی

شماره تماس: -

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-25 14:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ