اعضا هیا ت علمی گروه بیوشیمی بر اساس حروف الفبا
دکتر عاطفه ثقه الاسلاماستاد تمام گروه بیوشیمی - مشاور وجانشین معاون آموزشی دانشگاه
دکتر زهرا خوشدل استادیار گروه بیوشیمی - معاون پژوهشی ونماینده تحصیلات تکمیلی گروه
دکتر فاطمه زالدانشیار گروه بیوشیمی
دکترسید محمد شفیعی رابط هیات علمی گروه ومجمع هیات علمی دانشگاه ومعاون فرهنگی ودانشجویی دانشکده پزشکی  -
استادیار گروه بیوشیمی 
دکتر زهره مصطفوی پورمدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه - استاد تمام گروه بیوشیمی
دکتر پونه مکرم دانشیار گروه بیوشیمی - معاون آموزشی گروه بیوشیمی

دکتر فخرالدین نقیب الحسینی
 مدیر گروه بیوشیمی -  استاد تمام گروه بیوشیمی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-26 13:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ