طرح دوره گروه بیوشیمی:


پزشکی:بیوشیمی عملی 2


کارشناسی ارشد  بیوشیمی : 

بیوشیمی هورمون ها


بیوشیمی وتشخیص مولکولی

بیوشیمی بالینی

بیوشیمی غشاء وانتقال

آنزیم شناسی عمومی

روشهای آزمایشگاهی وشناخت کار با دستگاه ها

بیوشیمی پیشرفته بافتها

متابولیسم مواد سه گانه واختلا لات

 

 

                                                           

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-31 8:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ