اسامی دانشجویان دکتری و فوق لیسانس گروه باکتری و ویروس شناسی ورودی سالهای 91-95

اسامی قبول شدگان در مقطع دکتری
 

نام و نام خانوادگی

ايميل

شماره دانشجویی

سال قبولی

کجا مشغول به کار هستند

عکس

بهمن پورعباس

 

 

شیراز 1388

مرکز تحقیقات دکتر البرزی

 

زهرا هاشمی زاده

zh.hashemiz@gmailcom

 

مرکز تحقیقات دکتر البرزی

مرکز تحقیقات دکتر البرزی

 

راحله شیخی

 

 

اهواز

گروه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

حسین شریفی

Sharif465@yahoo.com

 

کرمان سال 1390

در حال پایان نامه مرکز تحقیقات دکتر البرزی

محمد حقیقی

mahaghighy@gmail.com

 

تربیت مدرس

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

محمد طاهری

 

 

کرمان 1390

در حال دفاع

علیرضا اکرامی

 

 

اهواز 1385

دانشکده پیراپزشکی اهواز

سجاد خرم روز

 

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران 1386

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مهدی گودرزی

 

 

دانشگاه شهید بهشتی 1386

دانشگاه شهید بهشتی

 

هادی فارسیانی

farsianih@sums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1388

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

علی قنبری

 

 

دانشگاه شهید بهشتی 1388

دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

امير حسن زاده

Orhan_gunash@yahoo.com

 

 

8912135003

1391

 

علي مدد نظري عالم

Nazaraalam.ali@gmail.com

 

 

8912135002

1391

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

مهناز سرهنگي

Sarhangimah@gmail.com

 

 

8912135007

 

 

1391

 

ارشيد يوسفي اوروند

 

 

Arshid.yousefi@gmail.com

 

 

8912135004

1391

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

مريم قاسمی

 

 

1392

 

 

حسین نوروزیان

 

 

1392

 

 

هادی صديق ابراهيم سرابي

Sedigh_h@sums.ac.ir

 

 

 

9012135005

1393

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهین تاج دارا

dara.mp.pd@gmail.com

 

 

9112135008

1393

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهرداد زالی پور

m.zalipoor@gmail.com

9012135004

1393

دانشگاه علوم پزشکی 

محمدرضا کنده کار قهرمان

Mamad_s47@yahoo.com

 

8912135006

1393

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

حسین حدادی

Haddadi98@gmail.com

 

 

 

9012135001

 

1393

دانشگاه علوم پزشکی تهران

داود منصوری

mansourydavood@yahoo.com

 

 

 

9012135009

1393

 

مهسان حسینی الفاطمی

Mahsan_fatemi@yahoo.com

 

 

 

9012135002

 

1393

دانشگاه علوم پزشکی تهران

نسترن خداداد

Lili_virus2011@yahoo.com

 

 

 

9012097004

1393

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

مهرداد حلاجی

Mehrdad.md69@gmailcom

 

 

9212135006

1394

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهاب محمودوند

shahab_mahmoodvand1000@yahoo.com

 

 

 

9112097003

1394

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

فروغ توکلی

 

 

Ftavakkoli22@gmail.com

 

 

 

9012097003

1394

دانشگاه علوم پزشکی تهران

آتنا عابدی مقام

Atenaabedi61@gmail.com

 

 

 

9212135001

1395

دانشگاه تربیت مدرس تهران

خسرو زمانی

Zamanikh@yahoo.com

 

 

 

8912135001

 

 

1395

دانشگاه علوم پزشکی ایران

ابوذر بابايی

abozarbabayi@yahoo.com

 

 

 

9212097004

 

1395

دانشگاه تربیت مدرس تهران

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-9 13:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ