فاضله بهرام پور

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد میکروب شناسی
سمت : کارشناس ارشد آزمايشگاه تحقیقاتی1،رابط آموزشی،تدارکات، تجهیزات گروه
شمارة تماس داخلي : 3429راضیه دوران

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ویروس شناسی
سمت: کارشناس ارشد آزمایشگاه تحقیقاتی ویروس شناسی
شماره تماس داخلی: 3429

 

ندا پیربنیه

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد میکروب شناسی
سمت : كارشناس ارشد آزمايشگاه ويروس شناسي - مرکز تحقیقات آنفلوانزا
شمارة تماس داخلي : 3143

 

محسن حسینی فرزاد 

مدرك تحصيلي: ليسانس ميكروب شناسي
سمت : كارشناس آزمايشگاه آموزشی و مسئول اتاق محیط سازی و اتوکلاو 
شمارة تماس داخلي : 3143

 

لیلا برزوئی

مدرك تحصيلي: ليسانس ميكروب شناسي
سمت : كارشناس آزمايشگاه آموزشی،رابط كميتة ايمني،مسئول انبار اتاق محيط سازي و اتاق اتوكلاو گروه
شمارة تماس داخلي : 3143


  

نیلوفر زاهدیان نژاد


مدرک تحصیلی
: لیسانس علوم آزمایشگاهی
سمت: کارشناس آزمايشگاه آموزشی
شماره تماس داخلی:  3143
میترا حیدری


مدرک تحصیلی:
لیسانس علوم آزمایشگاهی

سمت: کارشناس آزمايشگاه تحقیقاتی ویروس شناسی

شماره تماس داخلی: 3372
زهرا جعفری


مدرک تحصیلی: لیسانس علوم آزمایشگاهی
سمت: کارشناس آزمايشگاه مولکولی
شماره تماس داخلی:   

صدیقه گلبن

مدرك تحصيلي: ديپلم
سمت : متصدی امور دفتری گروه
شمارة تماس داخلي : 3415
سید محمدرضا حجتی

مدرك تحصيلي: راهنمايي
سمت : نيروي خدماتي
شمارة تماس داخلي : 3143   
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 13:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ