اعضاء هیات علمی گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی یه ترتیب حروف الفبا
 

دکتر عبداله بازرگانی

مدیر گروه

دکتر یونس حسینی

عضو هیات علمی

دکتر رضا خاشعی

عضو هیات علمی

دکتر جمال سروری

عضو هیات علمی و معاون پشتیبانی دانشکده

دکتر محمد معتمدی فر

عضو هیات علمی

دکتر آفاق معطری

عضو هیات علمی

دکتر افسانه مودب 

عضو هیات علمی

دکتر نهال هادی

عضو هیات علمی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-15 11:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ