گروه میکروب شناسی با دو بخش باکتری شناسی و ویروس شناسی دارای:

 

1-     مرکز تحقیقات آنفلوانزا

2-    آزمایشگاه تحقیقات مولکولی

3-    آزمایشگاههای تحقیقات ویروس

4-    آزمایشگاه کشت سلول

5-    آزمایشگاههای تحقیقات باکتری

6-    آزمایشگاه آموزشی دانشجویان پزشکی

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-17 15:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ