بخش ميكروبيولوژي دانشكده پزشكي شيراز در سال 1339 تاسيس ودر سال 1376 به سه گروه مشتمل بر :

1- گروه باكتري شناسي و ويروس شناسي

2- گروه ايمني شناسي

3- گروه انگل شناسي و قارچ شناسي تقسيم گرديد.

ميكـــــروب شناسي علمي است كه درباره شكل ، ساختمان ، فيزيولوژي ، متابوليسم ، تقسيم بندي و ژنتيك  ميكرو ارگانيسم ها بحث مي كنند و رابطه اين موجودات را در مورد برخي از بيماري هاي انسان ، جانواران ، گياهان و همچنين تخمير و تجزيه مواد آلي مورد بررسي قرار مي دهد.

در اين علم از كاربرد وسيع ميكرو ارگانيسم ها در زمينه هاي صنايع مختلف نيز صحبت به ميان مي آيد. ميكروبشناسي پزشكي كه يكي از شاخه هاي ميكروبشناسي مي باشد مستقيما" در ارتباط با میکرو اورگانيسم هائي است كه قادرند در انسان ايجاد بيماري نمايند.

در زمينه باكتري شناسي و ويروس شناسي ، دانشجويان با اصول و مباني ويروس شناسي و باكتـــري شناسي و نيز ويروس ها و باكتري هاي بيماري زای  انساني آشنا مي شوند.

گروه باكتري شناسي و ويروس شناسي در طبقه چهارم ساختمان شماره 3 دانشكده پزشكي همراه با گروه انگل شناسي و قارچ شناسي قرار دارد. ساختار اداري شامل : دفتر مدير گروه باكتري شناسي و ويروس شناسي ، منشي گروه ، امور اداري ، كارشناسان آزمايشگاه ، دانشجويان كارشناسي ارشد ، دفاتر اساتيد گروه و انبار مواد شيميايي مي باشد.

فعاليت هاي آموزشي :

1- تدريس دروس باكتري شناسي و ويروس شناسي به دوره هاي غير تخصصي جهت دانشجويان رشته هاي :

پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، مامايي ، پرستاري ، تغذيه اتاق عمل ، فوريت هاي پزشكي ، بهداشت خانواده ، علوم آزمايشگاهي و مبارزه با بيماريها

2- تدريس دروس تخصصي به دانشجويان دوره هاي :

- كارشناسي ارشد ميكروبشناسي

- دكتري تخصصي دندانپزشكي

- دكتري تخصصي انگل شناسي

- دكتري تخصصي فارماكولوژي

- كارشناسي ارشد انگل شناسي

3- برگزاري دوره هاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و Ph.Dميكروبشناسي و ويروس شناسي)

تذكر :

گروه باكتري شناسي و ويروس شناسي در سال هاي اخير به دليل بازنشستگي بعضي از اساتيد امكان پذيرش دانشجو در مقطع Ph.D را نداشته است . ليكن مجوز برگزاري دوره هاي Ph.D ميكروبشناسي و Ph.D ويروس شناسي را اخذ نموده است و تاكنون 3 نفر فارغ التحصيل Ph.D نيز داشته است.

تعداد فارغ التحصيلان گروه باكتري شناسي و ويروس شناسي در دوره كارشناسي ارشد و Ph.D در طي ده سال گذشته ؛ تعداد 20 دانشجوي كارشناسي ارشد و تعداد 3 دانشجوي Ph.D با تعداد 14 مقاله از گروه فارغ التحصيل گشته اند.

گروه باكتري شناسي و ويروس شناسي داراي :

- يك آزمايشگاه آموزشي

- دو آزمايشگاه تحقيقاتي باكتري شناسي

- دو آزمايشگاه تحقيقاتي ويروس شناسي

- يك آزمايشگاه مولكولي

- مركز تحقيقات آنفلونزا :اين مركز در سال 1386 تاسيس شد . فعاليتهاي آن عبارتند از : جداسازي ويروس آنفلونزا و بررسي تغييرات ژنتيكي ويروس و مقايسه آن با سويه هاي واكسن

فعاليتهاي پژوهشي :

در گروه باكتري شناسي و ويروس شناسي طرح هاي پژوهشي در زمينه هاي مختلف از جمله موارد زير در حال اجــرا مي باشد.

1- ژنتيك باكتري ها و ويروسها

2- بررسي الگوي مقاومت باكتري ها

3- جداسازي و تشخيص باكتري هاي غير معمول به روش هاي بيوشيميايي و مولكولي

4- تاثير عوامل فيزيكي و شيميايي مختلف بر رشد و تكثير باكتري ها و ويروس ها

فعاليتهاي خدماتي و اجرايي:

1- امكانات كشت سلولي و كار بر روي رده هاي مختلف سلولي جهت جداسازي برخي ويروس ها

2- جداسازي ، تشخيص و نگهداري انواع باكتري هاي بيماري زا و ذخيره آنها به صورت ليوفيليزه و ايجاد كلكسيون ميكروبي

3- امكانات كار در زمينه هاي مختلف باكتري شناسي و ويروس شناسي معمول

4- تشخيص باكتري هاي غير معمول

5- تحقيقات مولكولي در زمينه هاي مختلف بیماریزایی ، ژنتيك باكتري ها و ويروس ها

امكانات فيزيكي :

 Ultracentrifuge

التراسانتريفيوژ ؛ يك نوع سانتريفيوژ است با چرخش با سرعت خيلي زياد ، اين دستگاه جهت مطالعه اجزا مختلف سلول ( ميتوكندري ، ريبوزوم و ....) انواع پروتئين هاي سلول و ويروس ها كاربرد دارد. التراسانتريفيوژ موجود در بخش باكتري شناسي و ويروس شناسي متعلق به شركت Beckmanآمريكاست و (بسته به نوع Rotor) تا rpm40000 سرعت دارد.

Inverted microscope

در اين نوع ميكروسكوپ بر خلاف ساير ميكروسكوپ ها ، منبع نور و كنداسور در قسمت بالاي ميكروسكوپ قرار دارد. اين ميكروسكوپ براي مطالعه سلول هاي زنده و يا ارگانيسم ها در داخل فلاسك كشت سلول و يا بر روي يك لام شيشه اي كاربرد دارد.

Anaerobic incubator

انكوباتور بي هوازي ؛ شرايط بي هوازي را براي باكتري هاي ميكروائروفيل (هليكوباكتري پيلوري) و بي هوازي اجباري (كلستريديوم ها ) فراهم مي كند. براي اين منظور هواي داخل انكوباتور با مخلوطي از گازهاي نيتروژن هيدروژن ودي اكسيد كربن جايگزين مي گردد.

PCR

Polymerase Chain Reaction در اواسط دهه 1980 بوسيله كري موليس معرفي شد. PCR به يك روش ازدياد مقادير جزئي DNA يا RNA تا حد مشاهده آنها توسط روش هاي ساده و رايج آزمايشگاهي اطلاق مي گردد. اين دستگاه كاربرد وسيعي در تحقيقات رشته هاي مختلف علوم زيستي و همچنين پزشكي مولكولي دارد.

تاكنون دوجلد كتاب توسط اساتيد گروه چاپ گرديده و مورد استقبال بسيار خوب علاقمندان قرار گرفته است و تعداد زيادي مقاله در مجلات داخلي و خارجي توسط اعضاء به چاپ رسيده است . تعدادي از اعضاء گروه از استادياري به دانشياري ارتقاء نائل گرديده اند.

جناب آقاي دكتر بصيري جزء هيات ممتحنه بورد تخصصي اين رشته در كشور مي باشند.

اساتيد فرهيخته :

  •       آقاي دكتر مهدي كبيري استاد بازنشسته گروه باكتري شناسي و ويروس شناسي ، دكتراي ويروس شناسي از لندن با چاپ بيش از 30 مقاله و تربيت 20 دانشجوي كارشناسي ارشد و Ph.Dميكروب شناسي و ابداع روشي براي تشخيص كيست هيداتيك مي باشند.
  •       آقای جمش‍ید کهن طب استاد یاربازنشسته گروه باكتري شناسي و ويروس شناسي، فوق لیسانس میکروب شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز با چاپ بیش از 20 مقاله و تربیت بیش از 10 دانشجوی کارشناسی ارشد می باشند.
  •        آقاي دکتر عزت ا.. بصیری استاد بازنشسته گروه باكتري شناسي و ويروس شناسي ، Ph.Dميكروب شناسي از دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( email.gif] ، CV )

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-12-22 12:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ