اهداف آموزشي درس میکروب شناسی پزشکی

 نام دوره: پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي (دکترای حرفه ای)

                         -  باکتري شناسي پزشکي (تئوری) ، (عملي )(طرح درس)

                          - ويروس شناسي پزشكي (مشاهده)(طرح درس)

 

        نام دوره: پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل و فوریتهای پزشکی

                           -  میکروب شناسي

                                              * فوریتهای پزشکی (تئوری ) ، (عملي )

                                              * پرستاري، مامايي و اتاق عمل (تئوری ) ، (عملي )(طرح درس) 

              نام دوره :  برنامه آموزشی دانشجویان دانشکده بهداشت  

                    -  میکروب شناسي 

                                              * مبارزه با بيماری ها (مشاهده)

                                              *  بهداشت خانواده (مشاهده)(طرح درس)

                                              *  تغذیه (مشاهده)(طرح درس) 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 10:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ