گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی شیراز در سال 1339 تاسیس و در سال 1376 به سه گروه مشمل بر:

1-     گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی

2-     گروه ایمنی شناسی

3-     گروه انگل شناسی و قارچ شناسی تقسیم گردید.

در حال حاضر آقای دکتر عبدالله بازرگانی ریاست گروه را بعهده دارند. مدیران قبلی گروه به شرح زیر می باشند:

 

 

 

نام

سال هجری شمسی

پرفسور علی اصغر آمیده

1342-1339

پرفسور سعیده معتمدی

1344-1342

پرفسور لطفعلی حقیقی

1346-1344

پرفسور حمید رضا رضایی

1355-1346

پرفسور ارسلان خوارزمی

1358-1355

پرفسور صدرالدین اردهالی

1361-1358

پرفسور مهدی کبیری

1369-1361

پرفسور عباس قادری

1372-1369

پرفسور سید محمود سجادی

1375-1372

پرفسور مهدی کبیری

1378-1375

دکتر عزت الله بصیری

1383-1378

دکتر عبدالله بازرگانی

از سال 1383 تا کنون

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-10 23:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ