معرفي گروه:

گروه باكتري و ويروس شناسي دانشكدة پزشكي شيراز از سال 75 تاكنون به صورت مستقل مجري برگزاري دوره هاي آموزشي ميكروب شناسي دانشجويان مختلف گروه پزشكي و دانشجويان دورة تحصيلات تكميلي فوق ليسانس ميكروب شناسي و ويروس شناسي پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي بوده است.
اين گروه در راستاي اعتلاي سطح آموزش دانشجويان با استفاده از كادر هيات علمي مجرب خود همكاري هاي گسترده تري را نيز با مراكز مختلف دانشگاهي و تحقيقاتي به صورت علمي و عملي انجام داده است.
اين گروه تاكنون در اجراي مطالعات پژوهشي و تحقيقاتي با مراكز درماني مانند مركز گوش، حلق و بيني بيمارستان خليلي شيراز، دانشكدة دندان پزشكي، مركز تحقيقات ريوي شيراز، مركز تحقيقات ايدز و مركز تحقيقات سوختگي شيراز همكاري داشته است.
همچنين اين گروه در طي دورة اپيدمي آنفلوانزاي خوكي در دنيا (2010 - 2009) به عنوان دومين مركز تخصصي بررسي و كنترل اين بيماري در جنوب كشور به انجام وظيفه پرداخت و توانست در اين رابطه همكاري بسيار مثمر ثمري را با وزرات بهداشت و WHO انجام دهد. همچنين در حال حاضر نيز اين گروه به صورت فعاليت هاي ديده ور، در حال بررسي آزمايشات متعدد تخصصي جهت بررسي آلودگي هاي ويروسي تنفسي با معاونت بهداشتي دانشگاه و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي كشور مي باشد.
 اهداف و رسالت كلي گروه:
آموزش دروس نظري و عملي به دانشجويان تمام مقاطع و رشته هاي پزشكي موجود در دانشگاه علوم پزشكي شيراز و برگزاري دوره هاي تحصيلات تكميلي فوق ليسانس باكتري شناسي و ويروس شناسي پزشكي اصلي ترين اهداف گروه باكتري و ويروس شناسي دانشكدة پزشكي شيراز مي باشد.
همچنين اين گروه در راستاي هدف كنترل و مبارزه با بيماري هاي فراگير باكتريايي و ويروسي با معاونت هاي مختلف از جمله معاونت بهداشت و درمان دانشگاه در مواردي همچون كنترل بيماري هاي مقاربتي، بررسي اپيدميولوژي بيماري هاي تنفسي، عفونت هاي دهان و دندان و نيز بررسي الگوي ژنتيكي مقاومت هاي دارويي عفونت هاي مختلف باكتريايي همكاري مي كند.

تعداد اعضای هیئت علمی گروه:
گروه در حال حاضر پنج نفر عضو هیئت علمی باکتری شناسی و سه نفر عضو هیئت علمی ویروس شناسی هستند که شامل 2 نفر استاد، 2 نفر دانشیار و  4 نفر استادیار هستند.

همچنين اين گروه در راستاي اجراي مطالعات پژوهشي اهداف زير را نيز مد نظر خود قرار داده است:

1- اجراي مطالعات پژوهشي بنيادي و كاربردي در علوم مرتبط با باكتري و ويروس شناسي به ويژه در حيطة پزشكي
2- برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با بيماري هاي باكتريايي و ويروس شناسي در معاونت بهداشتي جهت آشنايي پزشكان و پيراپزشكان مشغول به فعاليت در مراكز بهداشتي سطح استان
3- برگزاري دوره هاي آموزشي تشخيص و درمان بيماري هاي باكتريايي و ويروسي (آنفلوانزا - ايدز - هپاتيت - سل - بيماري هاي دهان و دندان، سوختگي و ... )
4- ارائة خدمات آزمايشگاهي در زمینه هاي مرتبط و ممكن.

امکانات فیزیکی و فضاهای آزمایشگاهی:
1-آزمایشگاه آموزشی (با ظرفیت 35 نفر)
2- آزمایشگاه تحقیقاتی باکتری شناسی (2)(1)
3-آزمایشگاه تحقیقاتی ویروس شناسی
4-آزمایشگاه تحقیقات آنفولانزا
5-آزمایشگاه تحقیقات مولکولار
6-آزمایشگاه کشت سلولی
7-کتابخانه حاوی کتب مرجع و درسی و لوح های فشرده (جهت استفاده مستمر اعضای هیئت علمی ودانشجویان ارشد و دکتری)

تجهیزات گروه

تسهیلات و خدمات گروه:

 

1- امکانات کشت سلولی و کار بر روی رده های مختلف سلولی جهت جداسازی برخی ويروسها

2- جداسازی، تشخيص و نگهداری انواع باکتری های بيماری زا و ذخيره آنها بصورت ليوفيليزه و ايجاد کلکسيون ميکربی

3- امکانات کار در زمينه های مختلف باکتری شناسی و ويروس شناسی معمول

4- تشخيص باکتری های غير معمول

5- تحقيقات مولکولی در زمينه های مختلف پاتوژنز، ژنتيک باکتری ها و ويروسها

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-17 9:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ