دانشجويان دکترا (PhD)

 
 
 
 

نام

نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی( sums )

معصومه

محمدپور

m.mohamadpour2817@hahoo.com

مژده

پاژخ

m.pajokh@modares.ac.ir

اعظم

سلیمانی

hislaleh@yahoo.com

فاطمه

کریمی

Karimyf405@yahoo.com

علی

بابایی

bafshinxr@yahoo.com

رضا

اسدی گلشن

Asadigr@ymail.com

سیده فاطمه

حسینی

Shosseini2020.15@gmail.com

حمزه

بادلی

Hamzebadeli@gmail.com

الیاس

کارگر

Elyas.kargar@gmail.com

اشرف

حسن پور

Stud4432871563@sums.ac.ir

خاطره

فاضلیان دهکردی

Kh.fazelian@gmail.com

لیلا

کوشش

Koosheshle@yahoo.com

محبوبه

عرفانی زاده

Erfani_m@sums.ac.ir

مژده

پاژخ

m.pajokh@modares.ac.ir

اعظم

سلیمانی

hislaleh@yahoo.com

علی

بابایی

bafshinxr@yahoo.com

رضا

اسدی گلشن

Asadigr@ymail.com

سیده فاطمه

حسینی

Shosseini2020.15@gmail.com

حمزه

بادلی

Hamzebadeli@gmail.com

الیاس

کارگر

Elyas.kargar@gmail.com

اشرف

حسن پور

Stud4432871563@sums.ac.ir

خاطره

فاضلیان دهکردی

Kh.fazelian@gmail.com

لیلا

کوشش

Koosheshle@yahoo.com

محبوبه

عرفانی زاده

Erfani_m@sums.ac.ir

اسرین

امامی

Emami.asrin@yahoo.com

ندا

تقی ضابط

 

میثم

حسنی مقدم

Taghizabet@gmail.com

نرگس

ستوده

 

سمیه

ترابی جهرمی

Meysam.hm@gmail.com

عارفه

آریان

 

ضیاء

موسس

Nblood66@yahoo.com

زهره

ناطقیان

 

عاطفه

یعقوبی

So2567torabi@yahoo.com

مژده

پاژخ

 

اعظم

سلیمانی

arefeharyan@gmail.com

علی

بابایی

Zia.moasses92@gmail.com

رضا

اسدی گلشن

Znateghian@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
           

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-20 10:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ