کارکنان گروه علوم تشریحی
سمت
مدرک تحصیلی
شماره تماس
 6-32305884
 
مهین سلمان نژاد
کارشناس آزمایشگاه سلولهای بنیادی
فوق لیسانس زیست شناسی سلولی- مولکولی
 
3278
 
مهسا ثانی
 
کارشناس آزمایشگاه سلولهای بنیادی
 
فوق لیسانس زیست شناسی سلولی- مولکولی
 
3278
 
محبوبه عرفانی زاده
 
کارشناس آزمایشگاه مولاژ
در حال تحصیل  مقطع Ph.D
 
4291
 
احسان مسعودی
 
کارشناس آزمایشگاه بافت شناسی
کارشناس ارشد علوم تشریح
 
3165
 
ایزد نوری
 
کارشناس آزمایشگاه بافت شناسی

لیسانس علوم آزمایشگاهی
3165
 
رضوان دولتشاهی
 
مسئول دفتر گروه
 
کارشناس بهداشت حرفه ای
 
4277
 
حمید فکوری 
 
کارپرداز- مسئول امور عمومی گروه
 
لیسانس مدیریت بازرگانی
 
4276
 
الهام ندیمی
 
کارشناس آزمایشگاه استریولوژی
لیسانس میکروبیولوژی
 
3089
 
راضیه دلجو
 
کارشناس آزمایشگاه مرکز تحقیقات هیستوفورمتری وResearch 
 
لیسانس حسابداری
 
3089
 
 
مرضیه قوچی
 
همکار امور آموزش گروه (برگزاری امتحانات)
 
دیپلم
 
4299
نجمه تدین
 
کارشناس امور آموزش گروه (برگزاری امتحانات) نیروی طرحی
 
کارشناس علوم آزمایشگاهی
4299
 
غلامحسین زارعی فرد
امور خدمات
سواد خواندن و نوشتن
-
محمد صادق جعفری امور خدمات دیپلم  
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-2 6:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ