اعضای هیات علمی گروه علوم تشریحی


اعضاء هيات علمی گروه علوم تشريحی به ترتيب حروف الفبا:

 

دکتر طاهره اسماعيل پور
مدیر گروه علوم تشریحی
 
دکترسید هادی انجم روز
 
 
دکتر حسین بردبار
مسئول سالن تشريح- مسئول استاد مشاور دانشکده
دکتر صغری بهمن پور
 مدیر گروه بیولوژی تولید مثل دانشکده علوم و فن آوریهای نوین پزشکی
دکتر اقدس پوست پسند
 
دکتر فرزانه دهقانی
 
دکتر نحله زارعی فرد
معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی گروه-نماینده کميته بهداشت و ايمنی گروه
دکتر طاهره طلائی
مدیر گروه مرکز رشد
دکتر الهام علی آبادی

معاونت پشتيبانی گروه
سعيد کربلايی دوست
معاون آموزشی گروه
دکتر فاطمه کریمی مسئول دانشجویان بین الملل گروه تشریح-مسئول آزمایشگاه بافت شناسی
دکتر سيد فخرالدين مصباح
سرپرست مرکز آموزش عالی بالقرالعلوم سپیدان
دکتر محمدرضا نام آور

دکتر علی نورافشان
 مسئول آزمايشگاه تحقيقات و رئيس مرکز تحقيقات هيستومورفومتري
دکتر زهرا وجدانی
معاون آموزشی  علوم پایه دانشکده پزشکی-رابط کمیته پیشنهادات گروه - مسئول Integration
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-23 12:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ