اعضای هیات علمی گروه علوم تشریحی


اعضاء هيات علمی گروه علوم تشريحی به ترتيب حروف الفبا:

 

دکتر طاهره اسماعيل پور
مدیر گروه علوم تشریحی
 
دکترسید هادی انجم روز
 
 
دکتر حسین بردبار
مسئول سالن تشريح- مسئول استاد مشاور دانشکده
دکتر صغری بهمن پور
 مدیر گروه بیولوژی تولید مثل دانشکده علوم و فن آوریهای نوین پزشکی
دکتر اقدس پوست پسند
-
دکتر فرزانه دهقانی
نماینده پژوهشی گروه
دکتر نحله زارعی فرد
معاونت پشتيبانی گروه - نماینده کميته بهداشت و ايمنی گروه ـ مسئول آزمایشگاه بافت شناسی
دکتر طاهره طلائی
مدیر گروه مرکز رشد
دکتر الهام علی آبادی

سعيد کربلايی دوست
معاون آموزشی گروه
دکتر فاطمه کریمی مسئول دانشجویان بین الملل گروه تشریح
دکتر سيد فخرالدين مصباح
سرپرست مرکز آموزش عالی بالقرالعلوم سپیدان
دکتر محمدرضا نام آور
معاون تحصیلات تکمیلی گروه
دکتر علی نورافشان
 مسئول آزمايشگاه تحقيقات و رئيس مرکز تحقيقات هيستومورفومتري
دکتر زهرا وجدانی
رابط کمیته پیشنهادات گروه - مسئول Integration
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-2 6:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ