مدیران قبلی گروه علوم تشریحی 


                                           دکتر سيد فخرالدين مصباح (دانشيار گروه علوم تشريحي) : از سال 1367 تا 1375 


  دکتر صغري بهمن پور (استاد گروه علوم تشريحي) : از سال 1375 تا 1379


  دکتر سيد فخرالدين مصباح (دانشيار گروه علوم تشريحي) : از سال 1379 تا 1384


  دکتر طاهره طلايي (دانشيار گروه علوم تشريحي) : از سال 1384 تا 1388


  دکتر سيد فخرالدين مصباح (دانشيار گروه علوم تشريحي) : از سال 1388 تا 1390


  دکتر طاهره طلايي ( دانشيار گروه علوم تشريحي) : از سال 1390 تا 1394


                                دکتر طاهره اسماعیل پور ( استادیار گروه علوم تشريحي) : از 1394 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-12-9 13:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ