طرح های تحقیقاتی غیر پایان نامه ای گروه علوم تشریحی

طرح های قبل از تصویب گروه

1.       ساخت داربست استخوانی پلی‌لاکتیک اسید/پلی‌کاپرولاکتان/هیدروکسی آپاتیت با استفاده از روش غیر مستقیم به وسیله پرینتر سه‌بعدی و بررسی توانایی آن در افزایش فعالیت استئوبلاست در محیط خارج بدن

طرح های بعد از تصویب گروه

1.      بررسي فراوانی سنگ های کلیوی در اجساد 20تا40 ساله ارجاع شده به پزشکي قانوني استان فارس در طی سالهای 1395-1396

2.      بررسي فراوانی سنگ های مثانه در اجساد 20تا40 ساله ارجاع شده به پزشکي قانوني استان فارس در سالهای 1395-1396

 

 

 

طرح های در حال اجرا و پایان یافته:

1.      کاشت فولیکول کامل مو در داربست محیط کشت غنی شده با ژل پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) بر بازسازی زخم در مدل حیوانی.  .

2.      أثیر پلاسمای غنی از پلاکت و ماتریکس خارج سلولی سلول های مزانشیمی پالپ دندان بر روی مدل موش. صحرایی آسیب نخاعی: یک مطالعۀ استریولوژی.

3.      بررسي تاثير تزريق سلول بنيادي عصبي به صورت سيستميک در دو حالت پيش ضايعه و پس از ضايعه ي نخاعي در موش صحرايي نر

4.      ساخت و تعیین ویژگی های کامپوزیت هیدروکسی اپاتیت/زیرکونیا/پلاسمای غنی از پلاکت/ هپارین سولفات و بررسی توانایی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی در تمایز به سمت بافت استخوانی پس از کشت بر روی کامپوزیت

5.      بررسی پروفایل لکتینی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی

6.      بررسی ساختار بافت شناسی و فوق ریز بینی فولیکول های سالم و آترتیک در تخمدان موش سوری ماده بالغ: یک مطالعه مورفولوژیک و مورفومتریک

7.      بررسی تأثیر محیط کشت بر تمایز سلولهای بنیادی جنینی موش به سلولهای زایا

8.      بررسی اثرات گیاه عجوه (Arnebia euchroma) بر اختلالات پانکراتیک و کبدی ناشی از دیابت ایجاد شده به وسیله استرپتوزوسین در رات های آزمایشگاهی

9.      بررسی اثرات گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) بر اختلالات پانکراتیک و کبدی ناشی از دیابت ایجاد شده به وسیله استرپتوزوسین در رات های آزمایشگاهی

10.  بررسی اثر نویز سفید آکوستیک در دوره جنینی و دوره بحرانی تکاملی نوزادی بر مراکز شنوایی مرکزی موش صحرایی.

11.  بررسی اثر اندوستاتین درکاھش حجم تومور آدنوکارسینوم پستان القایی، ازطریق جلوگیری از رگزایی در موش صحرایی به دوروش معمول و بکارگیری نظریه کنترل بهینه و بهینه سازی

12.  مطالعه استریولوژیک تاثیرات کادمیوم و رزوراترول بر روی غضروف مفصلی استخوان فمور در موش سوری

13.  بررسی اثر کوآنزیم کیو10 بر آسیب حاد کبدی و انسفالوپاتی حاد کبدی ایجاد شده با تیواستامید در رات با استفاده از یافته های رفتاری، بیوشیمیایی٬ پاتولوژی و استریولوژی  

14.  ررسی اثر بخشی عناصر وانادیم ونیوبیوم بر بافت پانکراس در موشهای صحرائی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین ومقایسه با موشهای سالم(مطالعه استریولوژیک وهیستولوژیک

15.  مقایسه پروفیل برخی از لکتین سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از منابع مختلف

16.  بررسی ژئومتریک قلب سالم دکتر سید فخرالدین مصباح۱۳۸۹/۰۵/۲۵

17.  ارزیابی شیوه برگزاری امتحانات عملی دروس بافت شناسی وآناتومی به روش OSPE بر اساس میزان یادگیری ورضایتمندی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر شهلا ظهیری  ۱۳۸۹/۰۳/۲۸

 

 

 آزمایشگاه های گروه آناتومی:


1.آزمایشگا سلول بنیادی

2.آزمایشگاه تحقیقات

3.آزمایشگاه بافت شناسی

4.آزمایشگاه مولاژ

5.سالن تشریح

لیست کتابهای موجود در کتابخانه گروه علوم تشریحی

 

 

عنوان

تعداد

کالبد شکافی دستگاه عصبی مرکزی

1

بیماری های آنال

2

آموزش اصطلاحات پزشکی

1

ضروریات نوروآناتومی برای دانشجویان پزشکی و رزیدنتهای اعصاب

1

کلینیکال نوروآناتومی

1

کلیات اخلاق پزشکی(جلد1،2)

1

خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری/روانپزشکی بالینی(جلد1)

1

بانک اطلاعات و رتبه بندی دانشکده های پزشکی ایران

1

ویژه نامه خلاصه مقالات دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی

1

بررسی آناتومیک لگن خاصره

2

علوم تشریحی، آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی

2

اطلس کالبدشناسی عمومی انسانی

1

بیوشیمی پزشکی

1

آناتومی اسنل

1

ایمونولوژی سلولی و ملکولی

1

ضروریات جنین شناسی و نقایص هنگام تولد

1

اصول ایمنی در آزمایشگاه های پزشکی

1

بیولوژی سلولی و بیولوژی ملکولی

1

آناتومی و مورفولوژی دندان

1

جنین شناسی  اختصاصی بادیدگاه ملکولی و بالینی

1

فن آسیب شناسی و روش های رنگ آمیزی

1

تکامل جنینی انسان

1

نوروآناتومی بالینی

1

آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

1

آناتومی بالینی (پروفسورهارولد الیس)

2

راهنمای تشریح

1

بافت شناسی

2

آناتومی سطحی بالینی

1

تشریح موضعی

1

جنین توتیای دریایی

1

استخوان شناسی

1

حقوق حیوانات

1

آن چه که باید درموردپایش سطح درمانی داروها (TDM) بدانیم

1

بافت شناسی پایه

1

بافت شناسی گارتنر

1

علوم تشریحی

2

 

 

Title

NO

THE CIBA COLLECTION (vol. 1-6)

1

ANATOMY  OF THE DOMESTIC ANIMALS

1

PROFESSOR ALBORZI CLINICAL MICROBIOLOGY RESEARCH CENTER COLLOCTED INTERNATIONAL PAPERS

1

MODERN LABORATORY EQUIPMENT

1

AGUIDE TO UNIVERSITIES OF MEDICAL SCIENCES OF IRAN

1

THE JETTER &SCHEERER

2

GRANTS ATLAS OF ANATOMY

1

MAN AND THE VERTEBRATES(vol. 1, 2)

1

HUMAN  EMBRYOLOGY AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY

1

QUAIN’S ANATOMY

1

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM

1

QUAIN’S ANATOMY VOL

1

MEDICAL ABBREVIAT IONS VOCABULARY

1

ANATOMY,HISTOLOGY &CELL BIOLOGY

1

ESSENTIALS OF CLINICAL NEURO ANATOMY&NEUROPHGSIOLOGY

1

CORRELATIVE NEURO ANATOMY

1

HAND BOOK OF NEURO ANATOMY

1

FUNDAMENTALS OF BIOLOGICAL ANTHROPOLOGY

1

THE LABORATORY MOUSE

1

ELEMENTARY AND DENTAL RADIOGRAPHY

1

CLTNICAL NEUROANATOMY AND NEUROPHYSIOLOGY

1

DENTAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY

1

BIASIC HISTOLOGY

4

EXTRA CELLULAR MATRIX

1

ANATOMY OF OROFACIAL STRUCTURES

1

IMAGE CYTOMETRY

1

BASIC & CLINICAL IMMUNOLOGY

1

کالبد شکافی دستگاه عصبی مرکزی

1

بیماری های آنال

1

آموزش اصطلاحات پزشکی

1

ضروریات نوروآناتومی برای دانشجویان پزشکی و رزیدنتهای اعصاب

1

کلینیکال نوروآناتومی

1

کلیات اخلاق پزشکی(جلد1،2)

1

خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری/روانپزشکی بالینی(جلد1)

1

بانک اطلاعات و رتبه بندی دانشکده های پزشکی ایران

1

ویژه نامه خلاصه مقالات دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی

1

بررسی آناتومیک لگن خاصره

1

علوم تشریحی، آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی

2

اطلس کالبدشناسی عمومی انسانی

1

بیوشیمی پزشکی

1

آناتومی اسنل

1

ایمونولوژی سلولی و ملکولی

1

ضروریات جنین شناسی و نقایص هنگام تولد

1

اصول ایمنی در آزمایشگاه های پزشکی

1

بیولوژی سلولی و بیولوژی ملکولی

1

آناتومی و مورفولوژی دندان

1

جنین شناسی  اختصاصی بادیدگاه ملکولی و بالینی

1

فن آسیب شناسی و روش های رنگ آمیزی

1

تکامل جنینی انسان

1

نوروآناتومی بالینی

1

آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

1

آناتومی بالینی (پروفسورهارولد الیس)

2

راهنمای تشریح

1

بافت شناسی

1

آناتومی سطحی بالینی

1

تشریح موضعی

1

جنین توتیای دریایی

1

استخوان شناسی

1

حقوق حیوانات

1

آن چه که باید درموردپایش سطح درمانی داروها (TDM) بدانیم

1

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-5 11:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ