دانشکده پزشکی  نیمسال دوم 96

ردیف

نام دروس

 دانشکده پزشکی

نیمسال دوم 96

 مسئول درس

نام مدرسین درس

1

مقدمات علوم تشریح

آقاي كربلايي دوست

آقاي كربلايي دوست

دكتر دهقاني

دکتر طلایی

دکتر بردبار

دکتر زارعی فرد

2

دستگاه قلب وعروق

گروه فیزیولوژی

 

دكتر وجداني

دكتر بهمن پور 

3

دستگاه تنفس

دكتر وجداني

دكتر بردبار

دکتر وجدانی

4

خون

گروه فیزیولوژی

دكتر بردبار

 

5

دستگاه گوارش

دكتر مصباح

دکتر مصباح 

دکتر علی آبادی

6

دستگاه غدد

گروه فیزیولوژی

دكتر بردبار

7

دستگاه تناسلي

دكتر اسماعيل پور

دکتر علی آبادی

دکتر اسماعیل پور

8

دستگاه ادراري

گروه فیزیولوژی

دكتر بردبار

9

دستگاه اعصاب

دكتر نام اور

دکتر طلاي

دكتر بهمن پور

دكتر نام اور

10

آناتومي سر و گردن

دكتر نام اور

دکتر طلايي

دكتر نام اور

آقاي كربلايي دوست

11

دستگاه بينايي و شنوايي

دكتر نام اور

دکتر طلايي

دکتر نام آور

12

دستگاه عضلاني اسكلتي اندام

دكتر زارعي فرد

دكتر زارعي فرد 

دکتر انجم روز

دکتر  وجدانی

13

مقدمات علوم تشریح عملی


دکتر طلايي

 

14

قفسه سینه عملیدكتر وجداني

 

15

شکم و لگن عملیدكتر مصباح

 

16

سر و گردن عملیدكتر  نام اور

 

17

اندام عملیدکتر زارعی فرد

 

 

 

 

 دانشکده پزشکی تحصیلات تکمیلی گروه علوم تشریحی نیمسال دوم 96

ردیف

نام دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم تشریحی  دانشکده پزشکی

نیمسال دوم 96

 

 مسئول درس

 

 

مدرسین درس

1

علوم تشریح تنه 1

 

دکتر علی ابادی

 

 

 

دکتر مصباح

 دکتر وجدانی

دکتر دهقانی

دکتر زارعی فرد

دکترعلی ابادی

دكتر بهمن پور

دکتر بردبار

2

علوم تشریح تنه 2

 

دکتر اسماعیل پور

 

 

دکتر اسماعیل پور

دکتر زارعی فرد

دکترعلی ابادی

3

بافت‌شناسي پيشرفته 2

 

دکتر دهقانی

دکتر علی آبادی

دکتر دهقانی

4

مغز و اعصاب

 

 

دکتر وجدانی

دکتر اذری

دکتر انجم روز

5

جنین شناسی و بیولوژی تکوینی

 

دکتر بهمن پور

دکتر طلایی

دکتر بهمن پور

 

 

 

دانشكده دندانپزشکی  نیمسال دوم 96

نام دروس  دانشکده دندان پزشکی نیمسال دوم 96

تعداد واحد

زمان پيشنهادي

مسئول درس

مدرسین درس

 

علوم تشريحي 2

2

دوشنبه 12 10

دکتر بردبار

دکتر انجم روز

دکتر بردبار

آزمايشگاه علوم تشريحي2

 

جهارشنبه 12-8

دکتر بردبار

 

مجموع واحد
2

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشكده توانبخشی  نیمسال دوم 96

نام دروس  دانشکده  توان بخشی نیمسال دوم 96

شماره درس

واحد(نظري/ عملي)

رشته

مسئول درس

مدرسین درس

ساعت پيشنهادي

تشریح اندام تحتانی

172148

2(1/1)

فیزیوتراپی

دکتر کریمی

دکتر کریمی

شنبه 12-10

بافت شناسی

172227

2(1/1)

فیزیوتراپی

دکتر خدابنده

دکتر خدابنده

 

دوشنبه 10-8 و شنبه (16-14)

بافت شناسی عملی

172227

 

فیزیوتراپی

دکتر خدابنده

دکتر خدابنده

 

دوشنبه 10-8 و شنبه (16-14)

آناتومی سر و گردن و تنه

173103

2(1/1)

کاردرمانی

دکتر انجم روز

دکتر بردبار

 

شنبه 12-10

دوشنبه 12-10

بافت شناسی و آسیب شناسی (1)**

172503

1(1/-)

گفتاردرمانی

دکتر خدابنده

دکتر خدابنده

 

دوشنبه 12-10

آناتومی ستون فقرات و نواحی قدامی شکم

 

2 (5/1-5/0)

وسایل کمکی و اعضای مصنوعی

دکتر زارعی فرد

دکتر زارعی فرد

 

شنبه 12-10

ضروریات بافت شناسی و آسیب شناسی***

-

2(2/-)

شنوایی شناسی

اقای کربلایی دوست

اقای کربلایی دوست

 

دوشنبه 12-10

1 واحد بافت

1 واحد اسیب

آناتومی و فیزیولوژی مغز و اعصاب

 

2(2/-)

شنوایی شناسی

دکتر   انجم روز

دکتر   انجم روز

 

شنبه 12-10 یا چهارشنبه 10-8

1 واحد اناتومی

1 واحد فیزیولوژی

مجموع واحد

 

11

 

 

 

 

 

 


 

دانشكده پرستاری و مامایی  نیمسال دوم 96

نام دروس  دانشکده  پرستاری مامایی نیمسال دوم 96

شماره درس

تعداد واحد

رشته

مسئول درس

مدرسین درس

 

ساعت و روز پيشنهادي

تشریح

1602013

2

پرستاری بهمن 96

(37 نفر)

دکتر پوست پسند

دکتر پوست پسند(1 واحد)

 

شنبه 10-8

یکشنبه 12-10

خانم امامی (1 واحد)

 

اناتومی

 

2 تئوری

5/0 عملی

مامایی

بهمن 96

(18 نفر)

دکتر کریمی

دکتر کریمی(1.5 واحد)

 

یکشنبه 12-10

دو شنبه 10-8

خانم ناطقیان (1 واحد)

اناتومی

 

2.5 تئوری

5/0 عملی

مامایی مهر96

(18 نفر)

دکتر کریمی

دکتر کریمی(2 واحد)

 

چهارشنبه 12-10

دو شنبه 10-8

خانم ستوده (1 واحد)

 

تشریح 2

161002

2

اتاق عمل   مهر 96

(28 نفر)

خانم عرفانی زاده

خانم عرفانی زاده(1 واحد)

 

چهارشنبه  10-8

 

خانم ترابی(1 واحد)

 

تشریح پیشرفته

165500

2

اتاق عمل

بهمن 96

(18 نفر)

دکتر پوست پسند

دکتر پوست پسند(1 واحد)

 

دو شنبه 10-8

خانم یعقوبی(1 واحد)

آناتومی 2

162002

2

هوشبری  مهر 96

(35 نفر)

دکتر کریمی

دکتر کریمی(1 واحد)

 

شنبه12-10

 

خانم اریان(1 واحد)

آناتومی 2

141002

2

هوشبری  96

(29نفر)

خانم فاضلیان

خانم فاضلیان(1 واحد)

 

چهارشنبه12-10

 

خانم کوشش(1 واحد)

 

آناتومی

163704

1.5

فوریت های پزشکی

بهمن 96

(18 نفر)

اقای بابایی

اقای بابایی ( 0.75)

 

یک شنبه 10-8

ا قای موسس( 0.75)

جمع واحد

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  دانشکده پیرا پزشکی نیمسال دوم 96         

نام دروس  دانشکده  پیراپزشکی نیمسال دوم 96

شماره درس

تعداد واحد

مقطع (سال ورود)

روز و ساعت پيشنهادي

مسئول درس

 

مدرسین

 

آناتومي 2 رادیولوژی

186007

2

كارشناسي (53 نفر)

دو شنبه 10-8

دکتر زارعی فرد

دکتر زارعی فرد ( 1 واحد)

 

خانم عرفانی زاده(1 واحد)

 

بافت شناسی علوم ازمایشگاهی

186512

1

كارشناسي

تئوری سه شنبه 10-8

 

 

اقای کربلایی دوست

اقای کربلایی دوست

 

ازمایشگاه بافت شناسی علوم ازمایشگاهی

186513

1

كارشناسي

ازمایشگاه چهار شنبه 10-8

 

 

اقای کربلایی دوست

اقای مسعودی

اقای مسعودی

مجموع واحد

 

4

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

  دانشکده پزشکی واحد خودگردان پردیس شهید دوران  نیمسال دوم 96

نام دروس  واحد خود گردان نیمسال دوم 96

تعداد واحد

رشته

مسئول درس

 

مدرسین درس

 

روز و ساعت پیشنهادی

علوم تشریح 3 نظری

2

دندانپزشکی

دکتر مصباح

دکتر مصباح 

 دکنر طلایی

دوشنبه10-8

علوم تشریح 3 عملی

 

دندانپزشکی

دکتر کریمی

دانشجویان دکترای علوم تشریحی

دو شنبه17-13

آناتومی سر وگردن نظری

2

پزشکی

دکتر وجدانی

اقای کربلایی دوست 

شنبه10-8

یکشنبه10-8

 

دکتر بهمن پور

دکتر وجدانی

دکتر نام اور

آناتومی  سر وگردن عملی

1

پزشکی

دکتر کریمی

دانشجویان دکترای علوم تشریحی

چهار شنبه17-13

 

اناتومی تنه پزشکی نظری

3

پزشکی

دکتر کریمی

اقای کربلایی دوست 

دکتر وجدانی

دکتر کریمی

 

یکشنبه17-15

اناتومی تنه پزشکی عملی

1

پزشکی

دکتر کریمی

دانشجویان دکترای علوم تشریحی

 

اندام نظری

2

پزشکی

اقای کربلایی دوست 

اقای کربلایی دوست 

یک شنبه10-8

 

دکتر وجدانی

اندام عملی1

پزشکی

دکتر کریمی

دانشجویان دکترای علوم تشریحی

یکشنبه17-13

بافت نظری
 

پزشکی

دکتر بردبار

-------

 

بافت عملی
 

پزشکی

دکتر بردبار

--------

  

 

 

  Medical faculty, iinternational students  semester 2, 96-97

Instructor

Course coordinator

   Course for international Students semester 2, 96-97

No.

Dr.Esmae ilpour

Dr. Talaei

Dr. Bahmanpour

 

 

Physiological department

 

Cardiovascular system

1

Dr.bordbar

Dr. Anjamrooz Dr.Esmaeilpour

Dr. Aliabadi

Dr.Esmaeilpour

 

Respiratory system

2

Dr. Bahmanpour

Dr. Anjamrooz

Dr. Namavar

 

 

Head and neck

3

Dr. Aliabadi

Dr. Dehghani

Dr. Bahmanpour

Dr. Talaei

Dr. Aliabadi

Embryology

 

4

Dr. Karimi

Dr. Karimi

Practical Anatomy of anatomical science 2

5

Dr. Dehghani

 

Physiological department

 

Endocrine

6

Dr. Karimi

Dr. Karimi

  Practical Anatomy of  the head & neck

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-27 15:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ