دوره
نام و نام خانوادگي
ايميل
دوره اول
 
1382 - 1375
نجف زارع
najafzare@sums.ac.ir
دوره دوم
 
1385 – 1379
محمد رفيعي
 
ــــــ
 
پيمان جعفري
 
jafarip@sums.ac.ir
دوره سوم
 
1390 – 1382
 
 
سعيده پور احمد
ــــــ
 
محمد علي وكيلي
ــــــ
 
سيد تقي حيدري
ــــــ
 
دوره چهارم
 
1391 – 1384
حامد تابش
ــــــ
 
مهرداد وثوقي
ــــــ
 
دوره پنجم
 
1391 – 1386
زهرا باقري
 
zbagheri@sums.ac.ir
زهرا شايان
ــــــ
 
ساره كشاورزي
ــــــ
 
 
دوره ششم
 
1393 -1388
 
مرضيه دوست فاطمه
doustma@sums.ac.ir
مهدي بيرجندي
Birjandim@sums.ac.ir
 
بيژن نوري
Nourib@sums.ac.ir
 
 
دوره هفتم
 
1395 – 1390
مرضيه علم الهدي
 
الهه الهياري
 
تانيا دهش
 
 
دروه هشتم
 
1396 – 1391
زهرا شرفي
الهام هائم
محمد صالحي
salehi-mm@sums.ac.ir
 

 
دوره
نام و نام خانوادگی
ایمیل
 
 
دوره نهم
 
1397- 1392
جمشید جمالی
j_jamali@sums.ac.ir
نرگس روستائی
rousta@sums.ac.ir
پروین قائم مقامی
ghqemp@sums.ac.ir
سعید قنبری
ghanbarisa@sums.ac.ir
 
 
دوره دهم
 
1398 – 1393
نعیمه سادات اثماریان
Ns.asmarian@gmail.com
مریم جلالی
mjalali@sums.ac.ir
هادی رئیسی
Raeisi.shahraki_hadi@yahoo.com
مرجان فقیه
 
دوره یازدهم
 
1399 - 1394
الهه تشکر
e.tashakor@yahoo.com
مهراب صیادی
Sayadi_Me@yahoo.com
کامران مهربانی
Kamran.mehrabani@gmail.com
سمانه نعمت اللهی
Samane.Nematolahi@yahoo.com
 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-12-10 8:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ