گروه آمارزيستي از سال 1354 تا سال 1392تعداد 92دانشجوي كارشناسي ارشد داشته كه 66نفراز آنها فارغ التحصيل شده اند. و از سال 1375 تا 1392تعداد 26 دانشجوي دكتري آمارزيستي داشته كه 11 نفر از آنها فار غ التحصيل شده اند.                                
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-2 10:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ