برنامه مشاوره گروه آمارزيستي  نيمسال دوم تحصيلي 92-1391

    ساعت

روز

10 – 8

12-10

14-12

شنبه

مركز مشاوره پزشكي:دكتر باقري

 

مركز مشاوره نمازي: دكتر زارع

يکشنبه

-

  

دوشنبه

مركز مشاوره پزشكي:دكتر جعفري

 

مركز مشاوره پزشكي:دكتر زارع

سه شنبه

 

 

-

 

چهارشنبه

  

پنج شنبه

-

-

-

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-22 11:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ