معرفي گروه:

ديرينه اين رشته به صورت سنتي علمي به نيمه دوم قرن بيستم باز مي گردد و از عمر آن در دانشگاههاي ايران كمتر از چهار دهه مي گذرد .

رشته آمار زيستي با همت استاد ارجمند جناب آقاي دکتر بهرام ضيغمي در سال1354در دانشکده پزشکي شيراز و تحت نظر دانشکده تحصيلات تکميلي و با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد تاسيس گرديد. پس از انقلاب فرهنگي و بازگشايي دانشگاهها اين دوره در بهمن ماه 1363 با پذيرش 9 دانشجو مجددا کار خود را آغاز نمود. گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي نيز در ديماه 1374 و پس از تفکيک از بخش پزشکي اجتماعي و از ادغام دو گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي در دانشکده بهداشت تشکيل شد. در مهر ماه 1385 و پس از تفکيک گروه آمار زيستي از اپيدميولوژي و انتقال آن به دانشکده پزشکي، گروه آمار زيستي رسما به عنوان گروهي مستقل در ساختمان شماره 4 دانشکده پزشکي آغاز به کارنمود. برنامه دوره دکتراي آمار زيستي نيز با تلاش فراوان جناب آقاي دکتر سيدمحمد تقي آيت اللهي و توسط واحد آمار زيستي بخش علوم بهداشتي دانشکده پزشکي شيراز در سال 1365 تدوين و به شوراي عالي برنامه ريزي انقلاب فرهنگي تقديم شد. اين برنامه در سال 1370 مورد تصويب قرار گرفت و پس از تصويب شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز مبني بر راه اندازي دوره دکتراي تخصصي آمار زيستي در 17 اسفند ماه سال 1373 به عنوان يکي از مقاطع آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ازمهرماه 1374 فعاليت خود را آغاز نموده وازمهرماه 1375 به پذيرش دانشجو در اين مقطع پرداخته است.

 

رسالت گروه

آموزش و پژوهش و مشاوره آمارزيستي رسالت كلي گروه را برمي تاباند.

 

1- آموزش

آموزش آمارزيستي در سه بخش غير تخصصي و نيمه تخصصي و تخصصي انجام ميگيرد.

1-1   آموزش غير تخصصي آمارزيستي

گروه، تدريس آمارزيستي به دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز در مقاطع گوناگون كارشناسي،‌كارشناسي ارشد، دكتراي عمومي گروه پزشكي را به عهده دارد كه حدود يك سوم از مجموعه فعاليتهاي آن را در بر مي گيرد.

2-1 آموزش نيمه تخصصي (كارشناسي ارشد آمارزيستي)

هدف از تشکيل دوره کارشناسي ارشد آمار زيستي تربيت نيروي انساني متخصص و کارآمدي است که توانايي

تجزيه و تحليل نظري و عملي مسائل و مدل هاي آماري را در علوم زيست پزشکي دارا باشد. طول اين دوره طبق

آيين نامه آموزشي 2 سال ميباشد

 

3-1 آموزش تخصصي (دکتراي PhD آمار زيستي)

هدف از ايجاد دوره دکتراي آمار زيستي انجام مجموعه هماهنگي از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي با اهداف زير

ميباشد:

1- نوآوري و ارتقاء سطح آمار علمي در کشور در زمينه آمار زيستي

2- تربيت نيروي انساني کارآمد براي تدريس و تحقيق در دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي

طول دوره دکتراي آمار زيستي حداکثر 5/4 سال مي باشد

 

2- پژوهش

اجراي پژوهشهاي كاربردي و بنيادي در رشته آمارزيستي و توليد علم در آن از رسالتهاي عمده اين گروه به شمار مي آيد. ايجاد الگو ها و استانداردها و مدل هاي رشد و نمو و چاقي و تهيه مقادير مرجع آن و نظريه پردازي هاي علمي در مورد آنان و دريافت الگوهاي سردرد و عوامل موثر و چند متغيره آن، مطالعه طولي الگوي شيردهي و سلامت، كارآزمايي هاي باليني، مدل سازي داده هاي مرتبط با كيفيت زندگي و مدل هاي امكاني فازي نمونه هايي از اجراي اين رسالت در گروه آمارزيستي بوده است.

 

3-    مشاوره آماري

در اجراي اين رسالت دانشجويان دكتراي تخصصي و اعضاء هيئت علمي گروه آمارزيستي طبق برنامه با مراكز متعدد تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز همكاري دارند و به ارائه خدمات مشاوره اي آمارزيستي مي پردازند كه بالغ بر 40 نفر ساعت در هفته مي گردد. انجام اين مهم در ارتقاء پژوهش در دانشگاه نقش موثري را بر جاي گذاشته و ضرورت توسعه آن مورد توجه قرار گرفته است.

 

رسالت گروه آمار زيستي

آموزش و پژوهش و مشاوره آمارزيستي رسالت كلي گروه را برمي تاباند.

 

1- آموزش

آموزش آمارزيستي در سه بخش غير تخصصي و نيمه تخصصي و تخصصي انجام ميگيرد.

1-1   آموزش غير تخصصي آمارزيستي

گروه، تدريس آمارزيستي به دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز در مقاطع گوناگون كارشناسي،‌كارشناسي ارشد، دكتراي عمومي گروه پزشكي را به عهده دارد كه حدود يك سوم از مجموعه فعاليتهاي آن را در بر مي گيرد.

2-1 آموزش نيمه تخصصي (كارشناسي ارشد آمارزيستي)

هدف از تشکيل دوره کارشناسي ارشد آمار زيستي تربيت نيروي انساني متخصص و کارآمدي است که توانايي

تجزيه و تحليل نظري و عملي مسائل و مدل هاي آماري را در علوم زيست پزشکي دارا باشد. طول اين دوره طبق

آيين نامه آموزشي 2 سال ميباشد

 

3-1 آموزش تخصصي (دکتراي PhD آمار زيستي)

هدف از ايجاد دوره دکتراي آمار زيستي انجام مجموعه هماهنگي از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي با اهداف زير

ميباشد:

1- نوآوري و ارتقاء سطح آمار علمي در کشور در زمينه آمار زيستي

2- تربيت نيروي انساني کارآمد براي تدريس و تحقيق در دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي

طول دوره دکتراي آمار زيستي حداکثر 5/4 سال مي باشد

 

2- پژوهش

اجراي پژوهشهاي كاربردي و بنيادي در رشته آمارزيستي و توليد علم در آن از رسالتهاي عمده اين گروه به شمار مي آيد. ايجاد الگو ها و استانداردها و مدل هاي رشد و نمو و چاقي و تهيه مقادير مرجع آن و نظريه پردازي هاي علمي در مورد آنان و دريافت الگوهاي سردرد و عوامل موثر و چند متغيره آن، مطالعه طولي الگوي شيردهي و سلامت، كارآزمايي هاي باليني، مدل سازي داده هاي مرتبط با كيفيت زندگي و مدل هاي امكاني فازي نمونه هايي از اجراي اين رسالت در گروه آمارزيستي بوده است.

 

3-    مشاوره آماري

در اجراي اين رسالت دانشجويان دكتراي تخصصي و اعضاء هيئت علمي گروه آمارزيستي طبق برنامه با مراكز متعدد تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز همكاري دارند و به ارائه خدمات مشاوره اي آمارزيستي مي پردازند كه بالغ بر 40 نفر ساعت در هفته مي گردد. انجام اين مهم در ارتقاء پژوهش در دانشگاه نقش موثري را بر جاي گذاشته و ضرورت توسعه آن مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-10 13:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ