دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی


نام و نام خانوادگي
ايميل
سال ورودي
حسن دست سوز
genetichf@gmail.com
مهر 88
فارغ التحصيل
محمد رضاآقانوری
-----------
مهر 88

        فارغ التحصیل
آیت اله نریمان
-----------
مهر88
فارغ التحصیل
معصومه امینی
مهر89
فارغ التحصیل
معصومه کاظمی
مهر 89
فارغ التحصيل
جعفرمحرابی سي سخت
mehrabisj@gmail.com
مهر 89
فارغ التحصيل
مهدی خرمی
Mehdi- Khorramiz@yahoo.com
مهر95
فارغ التحصیل

مريم رضايي  
Maryam28i@yahoo.com
مهر90
فارغ التحصیل
فاطمه معصومي سروستاني
-----------
مهر90
فارغ التحصیل
محمدرضا كنعاني
-----------
مهر90
فارغ التحصیل
محمدعلي فيروزي
Hamedfiroozi66@gmail.com
مهر91
فارغ التحصیل
محمدسيلاوي
Silawimohammad@yahoo.com
مهر91
فارغ التحصیل
فرزانه آريانفر
مهر91
فارغ التحصیل
نگارپويانفر
Phww84@yahoo.com
مهر91
فارغ التحصیل
زينب فدايي
مهر91
فارغ التحصیل
سارا كهن مظفري

Mozaffari.sara@yahoo.com
مهر91
فارغ التحصیل
سيده زهرا طباطبايي
------------
مهر 92
فارغ التحصیل

فروغ صادقي پور

Forough_S1990@yahoo.com
ورودی مهر92
فارغ التحصیل

فاطمه دهقانيان                        fmd.dehghanian@yahoo.com              ورودی مهر 92
    فارغ التحصیل 

 
                      شکوفه عبداللهی                         shokufe.abdollahi@yahoo.com   ورودی مهر 93
فارغ التحصیل

                      شیوا پورنگshiva.poorang@yahoo.com
 
 
ورودی مهر36
فارغ التحصیل
                       مهسا ارمان مهر
 
 
mahsa.arnanmehr@yahoo.comورودی مهر 93
فارغ اتحصیل
                        شیما بهرام جهان
 
 
shima.bahramjahan@yahoo.comورودی مهر 93
                       معصومه یوسفی

 
 massoumeyousefi@yahoo.comورودی مهر 93
فارغ التحصیل
                         فرشید امیریfarshid.amiri@yahoo.comورودی مهر 94
 فارغ التحصیل
 
                        بهرام علمی

                 
Bhram.elmie@gmail.comورودی مهر 94
                        مریم رنجبر
 
maryam.ranjbar@gmail.comورودی مهر 94
                       سمانه کردستانی                     
 
sama.kordestani7070@gmail.comورودی مهر 94
                        امل کردستانی
 
Emelkabi@gmail.comورودی مهر 94
                      سمانه پالیزبان
 
samaneh.palizban@gmail.omمهر 95
                  فرحناز سربندی فراهانی
 
Farahnaz.farahani@gmail.comمهر 95
                        مریم امینیm.amini@yahoo.comمهر 95
 
                   مرجان نوری گرجیmnourigorji@gmail.comمهر 95
 
                مصطفی داوود ابادی فراهانیmustfarahani1371@gmail.comمهر 95
 
                          مریم رفیعیmaryam92.raffee@gmail.comمهر 95
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-23 12:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ