اسامي اعضاي هيئت علمي گروه ژنتيك 


نام و نام خانوادگي
      سمت     
دكتر مجيد فردايي
مدير گروه
دكتر سيد محمد باقر تابعي
معاونت پژوهشی گروه
دكتر مهدي ديانت پور
 معاونت آموزشی گروه
 دکتر سید علیرضا دستغیب  هیئت علمی
دکتر مونا انتظامهیئت علمی

                                               

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-16 13:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ