پایگاههای اینترنتی جهت جستجوی مقاله:

                                                                                                                                   http://www.pubmed.com

                                                                                                                                          http://www.inlm.org

                                                                                                                       http://www.scopus.com/home.url

                                                                                                            http://www.medscape.com

پایگاههای اینترنتی عمومی ژنتیک

 

                                                                                                   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim

                                                                                                             http://www.genetests.org

  http://pga.mgh.harvard.edu/primerbank/index.html

http://www.bioinf.cs.ipm.ir/Useful%20links.htm 

 

پایگاههای اینترنتی مهم


 
http://med.sums.ac.ir/deputies/poshtibani/emeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-24 15:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ