لیست کتب لاتین:

ردیف

نام کتاب

مؤلفین

نوبت چاپ

2-1

Genes VIII

Lewin

Benjamin Lewin

2004

2-2

12 tH EDITION Emery’s

elements of medical genetics

EMERY

2005

2-3

the new biology cancer

the Role Of Genes, Lifestyle, and Environment

Joseph Panno,

2005

2-12

Genetics of populations

Philip W. Hedrick

2005

2-4

MicroRNA Protocols

Shao-Yao Ying

2006

2-5

13 tH EDITION Emery’s

elements of medical genetics

EMERY

2007

2-6

Genomes 3

T. A. BROWN

2007

2-7

color Atlas of Genetics

Eberhard Passarge

2007

2-8

mOLECULAR CELL BIOLOGY

Lodish

2007

2-9/1

mEDICAL GENETICS (1)

EMERY AND RIMOIN'S

2007

2-9/2

mEDICAL GENETICS (2)

EMERY AND RIMOIN'S

2007

2-9/1

mEDICAL GENETICS (3)

EMERY AND RIMOIN'S

2007

2-10/1

Laboratory Guide to the Methods in Biochemical Genetics (1)

Nenad Blau.

2008

2-10/2

Laboratory Guide to the Methods in Biochemical Genetics (2)

Nenad Blau.

2008

2-11

GENES IX

BENJAMIN LEWIN

2008

2-13

Dictionary of Microbiology and Molecular Biology

Paul Singleton

 

لیست کتب فارسی   

 

ردیف

نام کتاب

مؤلفین

نوبت چاپ

1-1

بیولوژی سلولی و بیولوژی مولکولی

دکتر غلامرضا نورزاد

1381-1

2-1

مروری بر ژنتیک

به انضمام سؤالات آزمون های کارشناسی ارشد و دکترای ژنتیک (به صورت موضوعی)

نجات مهدیه

زیر نظر دکتر محمدحسین میرمومنی

اول ـ پاییز 1384

3-1

درسنامه ژنتیک

 

هیوفلچر، آیورهیکی، پل وینتر

زیر نظر دکتر سید یوسف سیدنا

اول ـ پاییز 1386

4-1

ژنتیک انسانی (درسنامه کارشناسی ارشد ژنتیک)

حل و بحث 2800 آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک براساس آخرین مراجع معرفی شده

سید رضا موسوی و همکاران

چاپ اول از ویرایش سوم 1386

5-1

زیست شناسی سلولی ملکولی

رضا میرحافظ ـ مجتبی فلاحتی

زیر نظردکتر اشرف الدین سخن سنج

تهران، کتاب میر،1386

6-1

درسنامه جامع ژنتیک انسانی

مهناز ضیغمی

1385 

1-7

ژنتیک پزشکی تامپسون

 

 

8-1

ایمونولوژی سلولی و ملکولی

احمد خلیلی

1385

9-1

واژگان اختصارات پزشکی

محمود نادعلی

1383 

10-1

ایمونولوژی سلولی و مولکولی

دکتر ماه رو میراحمدیان

1387 

11-1

درسنامه جامع علوم پزشکی

دکتر منصور میرزایی

1387 

12-1

ضروریات بیوشیمی

دکتر رضا محمدی

 1385

13-1

بیوشیمی پزشکی (1)

هیئت مولفان

 1386

14-1

بیوشیمی پزشکی (2)

هیئت مولفان

 1386

15-1

اصول ژنتیک پزشکی

امری

1387 

همچنین علاقه مندان جهت استفاده از سایر کتب ژنتیکی می توانند به کتابخانه دانشکده پزشکی مراجعه کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-17 10:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ