گروههای آموزشی
" علوم پایه "


نام گروه

تماس با گروه

محل استقرار

 آناتومی

32304372

  دانشکده پزشکی _ ساختمان سه                  

 اخلاق پزشکی

 32348980

  دانشکده پزشکی _ ساختمان دو

 آمارزیستی                                             

 32349330

  دانشکده پزشکی _ ساختمان آمارزیستی

 انگل شناسی و قارچ شناسی

 32305291

  دانشکده پزشکی _ ساختمان سه

 ایمنی شناسی

 32304069

  دانشکده پزشکی _ ساختمان یک

 باکتری شناسی و ویروس شناسی

 32304356   دانشکده پزشکی _ ساختمان سه

 بیوشیمی

 32303029

  دانشکده پزشکی _ ساختمان سه

 پاتولوژی

 32301784

  دانشکده پزشکی _ ساختمان یک

 تاریخ  و فرهنگ علوم پزشکی

32348980

   دانشکده پزشکی _ ساختمان دو

 ژنتیک پزشکی

 32349610

  دانشکده پزشکی _ ساختمان یک

 فارماکولوژی

 32307591

  دانشکده پزشکی _ ساختمان یک

 فیزیک پزشکی

 32349332

  دانشکده پزشکی _ ساختمان سه

 فیزیولوژی

 32302026

  دانشکده پزشکی _ ساختمان سه

 معارف اسلامی

 32308374

  دانشکده پزشکی _ ساختمان سه

 برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی

32352942

  خیابان نشاط _سالن های سیناوصدرا _طبقه دوم

 MPH

 32337589   دانشکده پزشکی _ ساختمان دو


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-12-18 8:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ